Raketbränsle, insektsgift, lösningsmedel, radioaktiva metaller, batterimetaller, fönsterputs, bekämpningsmedel, plasttillverkning...

Låter det bekant? Det borde det åtminstone göra för de flesta människor.

Alla vet, även rökare, att c:a 40 av de ämnen som finns i cigaretter är canserframkallande. Ändå fortsätter man att röka och gå sin egen död till mötes. Och det blir Inte en vacker död.

Kolmonoxid= finns i bilgaser. Gör att de röda blodkropparna blokeras och syre kan inte tas upp. Skapar hjärt- och kärl sjukdomar.
Ammoniak= frätande ämne som används i rengöringsmedel, fönsterputs och plast. Förvärrar sjukdomar i luftvägarna.
Vätecyanid=gift som kan leda till död inom 3 minuter vid direkt inandning.
Tjära=lätthäftade partikelrester som används för att bla täta fartygsskrov.
Bly= tungmetall. Kan orsaka bla födseldefekter/fosterskador, inlärningssvårigheter hos barn, njurskador och bestående skadorcentrala nervsystemet.
Aluminium= kan leda till Alzheimers sjukdom (Det har tex stor diskussion angående om man ska använda aluminium kastruller.)
Kvicksilver= Totalförbud i Sverige. Gift som blockerar svavelatomer som ingår i proteiner. Mag och tarm-kanalen och njurar skadas.
Aceton=lösningsmedel som bla löser plats, fett och organiska föreningar.
Arsenik=ämne som främst används i insektsgift.
Kadmium=gift som hämmar funktionen på enzymer vilket leder till njurskador och skelettdeformationer.
Formaldehyd=allergi- och canserframkallande. Används vid framställning av bla plast och bekämpningsmedel. Ger hosta, heshet, huvudvärk, yrsel, tryck över bröstet ,kramp i struphuvudet, lungskador, luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp.
Fenol=mkt giftigt och frätande ämne som användes vid första tillverkningen av plast.
Toluen=Canserframkallande ämne som används som motorbränsle och lösningsmedel för lim och färg
Vinylklorid= ett gift som används vid plasttillverkning.
Aminodifenyl och betanaftylamin= canserframkallande ämnen som är totalförbjudna i Sverige.
Bensen=canserframkallande "kreaktivt" medel som kan reagera med DNA.
Bensopyren=mkt giftigt canserframkallande ämne som dödar 5000personer/år i Sverige. Naturvårdsverkat försöker införa straffavgift för användande av äldre vedpannor där bensopyren uppstår.
Hydrazin=mkt giftigt canserframkallande ämne som används som bränsle i rymdraketer, vid framställning av färg, medicin och bekämpningsmedel.
Nickel=giftigt ämne som kan orsaka allergi.
Nitrosaminer=canserframkallande ämne som även finns i visa livsmedel.
Nitrosopyrolidin=Canserframkallande ämne
Tungmetaller=ex metall som används i bilbatterier.
Polonium-210=radioaktiv metall som är mkt giftig och har orsakat många kända dödsfall.
Nikotin= orsakar bla högt blodtryck, blodproppar, brist på C-vitamin, försämrat immunförsvar, cancer, infektioner i andningsvägarna, lungemfysem (lungorna kolapsar och man får andnöd), magkatarr,magsår (mängden magsyra ökar), torr och rynkig hy, sjuka spermier, graviditetsproblem ( låg födelsevikt, för tidig födsel, missfall, störd fosterutveckling, plötslig spädbarnsdöd), BEROENDE!

Men... Man kan ju även gå ner i vikt ;P

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0